Θέμα: Ανακόινωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.
Ημ/νια: 24/11/2015 10:05:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΝ3ΩΚ8-3ΒΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη