Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊστάμενου Διεύθυνσης του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 14/10/2015 11:30:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΔΠΒΩΚ8-5ΥΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη