Θέμα: Επιστροφή προσωπικού από το Δήμο Ξάνθης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Κέντρο Πολιτισμού¨
Ημ/νια: 12/05/2020 15:07:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΚ21ΩΚ8-ΣΧΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών