Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
Ημ/νια: 21/12/2017 16:00:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΖ7ΩΚ8-Ο1Γ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη