Θέμα: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Ημ/νια: 28/08/2017 09:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΩΘΩΚ8-ΡΨΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη