Θέμα: Σύμβαση μίσθωσης έργου
Ημ/νια: 06/06/2017 09:12:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω9ΕΦΩΚ8-ΖΩΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη