Θέμα: Μετακίνηση προϊσταμένων Διευθύνσεων σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 05/04/2017 16:02:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝ1ΩΚ8-ΠΥΛ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη