Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 50913/1789/25-7-2014 απόφασης Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 05/04/2017 15:43:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Α18ΩΚ8-ΠΘΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη