Θέμα: Λειτουργία Δημοτολογίου και έκδοση Πιστοποιητικών δημοτολογίων
Ημ/νια: 24/01/2017 11:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Κ7ΥΩΚ8-0ΜΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη