Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
Ημ/νια: 24/02/2016 07:44:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5Ο1ΩΚ8-9ΟΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη