Θέμα: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον Ι. Ι.
Ημ/νια: 23/02/2016 12:31:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7Ο3ΩΚ8-ΦΥ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη