Θέμα: Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους του Μ. Χ. του Σ.
Ημ/νια: 23/02/2016 12:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Β68ΩΚ8-Γ0Λ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη