Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού του Ε. Α. του Δ.
Ημ/νια: 23/02/2016 12:39:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 798ΙΩΚ8-6ΞΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη