Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού του Μ. Ρ. του Σ.
Ημ/νια: 23/02/2016 12:40:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠ40ΩΚ8-Ζ9Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη