Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων
Ημ/νια: 23/02/2016 12:48:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΨΖΙΩΚ8-ΒΨΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη