Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2015 της Σχολικής Εφορείας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης
Ημ/νια: 23/02/2016 12:53:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 681ΛΩΚ8-ΨΘΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη