Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το οικ. Έτος 2016
Ημ/νια: 23/02/2016 11:03:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΜΩΚ8-Ζ27

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη