Θέμα: Έγκριση ανάληψης δαπάνης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
Ημ/νια: 23/02/2016 11:16:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΕ5ΩΚ8-ΠΤΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη