Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης για ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας στην οδό μεταξύ ΔΕΗ και Πανεπιστημίου (από την Βασ. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς)
Ημ/νια: 23/02/2016 10:50:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΨ0ΩΚ8-3ΘΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη