Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου
Ημ/νια: 23/02/2016 10:52:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 70ΙΤΩΚ8-4ΓΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη