Θέμα: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 23/02/2016 10:53:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΚΠ9ΩΚ8-ΛΒΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη