Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 23/02/2016 10:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΤΛΦΩΚ8-ΚΜΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη