Θέμα: Έγκριση της σύναψης συνδρομής σε ηλεκτρονικά μέσα /παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Ημ/νια: 23/02/2016 10:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8ΗΑΩΚ8-6ΡΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη