Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016
Ημ/νια: 17/02/2016 13:40:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΛΔ1ΩΚ8-7ΚΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη