Θέμα: Έγκριση του αριθμ.3/2015 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 10/02/2016 09:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΦΕΩΚ8-ΑΤΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Κάντε κλικ για να ακούσετε το κείμενο!