Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 67 του ΠΔ 28/80 για το έτος 2016
Ημ/νια: 03/02/2016 12:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω0Φ3ΩΚ8-ΛΟ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη