Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
Ημ/νια: 03/02/2016 12:48:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Μ26ΩΚ8-ΡΦ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη