Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για το έτος 2016
Ημ/νια: 03/02/2016 12:54:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙΕΩΚ8-ΣΛ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη