Θέμα: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Ημ/νια: 03/02/2016 12:56:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 72ΙΕΩΚ8-ΞΟΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη