Θέμα: Διαγραφή οφειλής του Μ. Κ. του Ε. από τον Χρηματικό Κατάλογο 3499 για παράβαση του Κ.Ο.Κ
Ημ/νια: 03/02/2016 10:35:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΩΖΩΚ8-Τ21

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη