Θέμα: Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το Ν.4257/2014
Ημ/νια: 03/02/2016 10:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΧΦΩΚ8-Φ79

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη