Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία - Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α»
Ημ/νια: 02/02/2016 10:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΘΡ6ΩΚ8-ΓΜΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη