Θέμα: Έγκριση 3ου ΑΠ (ορθή Επανάληψη) του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ»
Ημ/νια: 02/02/2016 10:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΑΛ7ΩΚ8-1Ε5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη