Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ»
Ημ/νια: 02/02/2016 10:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖ9ΙΩΚ8-6Ρ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη