Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 13/01/2016 11:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Λ64ΩΚ8-ΧΤΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη