Θέμα: Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015- ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης
Ημ/νια: 31/12/2015 12:01:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΒΖΣΧΩΚ8-ΠΔ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη