Θέμα: Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ
Ημ/νια: 31/12/2015 09:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω8Ω1ΩΚ8-7Ι4

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
     67132, Ξάνθη