Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χατζησταύρου 1
Ημ/νια: 31/12/2015 08:26:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΟ9ΩΚ8-Ε5Ε

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη