Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής για προμήθειες που αφορούν το έτος 2016
Ημ/νια: 31/12/2015 08:31:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΞ5ΩΚ8-Δ46

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη