Θέμα: Έγκριση των αριθμ.18/2015 και 19/2015 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και Ορισμός Ελεγκτών
Ημ/νια: 31/12/2015 08:35:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 73Γ1ΩΚ8-55Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη