Θέμα: Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Ημ/νια: 31/12/2015 08:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 71ΗΜΩΚ8-6ΥΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη