Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 117/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση κοπής επικίνδυνων δέντρων στην περιοχή Σαμακώβ Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Ημ/νια: 23/12/2015 09:27:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΘΓΩΚ8-ΔΕΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη