Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
Ημ/νια: 23/12/2015 08:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΞΖΩΚ8-3ΤΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου
Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη