Θέμα: Οικονομική ενίσχυση δημότη
Ημ/νια: 22/12/2015 14:08:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΦ8ΩΚ8-Φ4Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη