Θέμα: Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ - ΡΟΔΟΠΗ» του πρώην Δήμου Σταυρούπολης Ξάνθης, απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη και ανάληψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης από το Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 03/12/2015 13:31:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 73Ε5ΩΚ8-ΖΔ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη