Θέμα: Έγκριση της αριθ.43/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
Ημ/νια: 02/12/2015 12:05:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΔΑΩΚ8-273

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη