Θέμα: Συγκρότηση αρμόδιου οργάνου (επιτροπής) σφράγισης καταστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
Ημ/νια: 02/12/2015 12:08:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω7ΑΖΩΚ8-17Π

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση