Θέμα: Χορήγηση άδειας ίδρυσης στην εταιρία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (Υπεραγορά Τροφίμων)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3377/05
Ημ/νια: 02/12/2015 12:18:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑ4ΩΚ8-8Ν8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη