Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικονομικού έτους 2016 και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
Ημ/νια: 30/11/2015 10:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΠΗΥΩΚ8-ΨΩ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη