Θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου για το έτος 2016
Ημ/νια: 19/11/2015 12:42:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 638ΑΩΚ8-Ω20

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Γραφείου Δημοτικού ΣυμβουλίουΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη

Κοινωνική Δικτύωση